Untitled Document
<<<<<<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Cattle Thai Cattle !!!!!!!!!!!
Untitled Document
Untitled Document
ส่วนโฆษณา (Clip VDO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
     ตารางกิจกรรมประกวดฤดูกาลนี้
     ประกาศเรื่องการใช้งานเว็บบอร์ด
     เชิญสมาชิคสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บรามัน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่
      24-25 กุมภาพันธ์ 2550
     งานโคเนื้อแห่งชาติ 10 - 13 มีนาคม 2550 ปากช่อง นครราชสีมา
     งานประกวดโคบึงสามพัน ครั้งที่ 2
 
   
 

 

 

 
 

     หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและลักษณะของพ่อแม่โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน

     การบำรุงรักษาอุปกรณ์ผสมเทียม
     เทคโนโลยีการย้ายฝากเอ็มบริโอ
     การผลิตเอ็มบริโอ (Enbryo production)
     การเก็บรักษาเอ็มบริโอ (Embryo preservation)
     พัฒนาการของฟอลลิเคิลในรังไข่และการกระตุ้นเพิ่มการตกไข่
     วงรอบการเป็นสัด การกระตุ้นการเป็นสัดในโคและการเตรียมตัวรับ
     การใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ พ่อ-แม่ ลูก
     การแยกเพศตัวอ่อน (EMBRYO SEXING)
     สรีรวิทยาการตั้งท้องในโค
     การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการเลี้ยงโค
     การใช้วัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวานเป็นอาหารสัตว
     The V8 Story
     ปัญหาการผสมติดในโค
     ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
     โคเนื้อพันธุ์ตาก
     โคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุร
     โคเนื้อพันธุ์ุ์กำแพงแสน
     โคพันธุ์บราห์มัน
     ซื้อโคอย่างไรไม่ให้โดนหลอก
     มุมมองเซียนโค
     ประวัติโคพันธุ์บราห์มันในอเมริกาและออสเตเรีย
     อาหาร TMR กับการเลี้ยงโคเนื้อ
     การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค
     ความปลอดภัยของอาหารสัตว์

 

 
 

 

Untitled Document
 

Copyright 2006, NU Com-science 4. All rights reserved
Tel : (086) 7312077, (086) 1158880 ,   (081) 0292108
Hosting by THAISITE.net