ไมยราพไร้หนาม

(1/1)

+นิพนธ์+:
  เคยอ่านบทความมานานแล้วเรื่องวัวกินไมยราพไร้หนามแล้วตาย
  ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนี้แต่หาได้น้อยมาก
  ท่านใดพอจะมีรูปถ่าย หรือจดสังเกตที่สำคัญของไมยราพพันธุ์นี้บ้าง
  หรือมีข้อมูลว่าวัวกินมากขนาดไหนที่ทำให้ถึงกับตายได้ ครับ
  มีพืชบางชนิดเกิดในแปลงหญ้าแต่ไม่แน่ใจ คล้ายไมยราพ ไม่มีหนาม (ลองให้วัวกินแล้วเล็กน้อย)
  ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

wuadee:
ผมคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้นะครับพี่ nipon-K

ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

ไนเตรท เป็นสารที่สะสมอยู่ในลำต้นและใบของพืชหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจจะมีปริมาณสูงมากพอที่จะทำให้เกิดการเป็นพิษขึ้นได้ เมื่อสัตว์กินพืชชนิดนั้นๆเข้าไปในปริมาณมาก
              พืชอาหารสัตว์ที่พบว่ามีไนเตรทสูง ได้แก่ ข้าวฟ่าง เถามันเทศ ผักโขม ไมยราบไร้หนาม ทองหลางใบมน และข้าวโอ๊ด เป็นต้น
               อาการของสัตว์ที่เกิดจากสารพิษของไนเตรท - ไนโตรเจน พืชที่มีปริมาณไนเตรทในรูปไนเตรท - ไนโตรเจนโดยเฉลี่ยเกินกว่า 2,100 ppm จะทำให้สัตว์ที่กินพืชนั้นแสดงอาการเป็นพิษได้ ความเป็นพิษของไนเตรทในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant) ที่เลี้ยงด้วยพืชหลายชนิดที่มีไนเตรทสูงพบว่าสัตว์จำพวกโคกระบือ แสดงอาหารเป็นพิษมากกว่าแพะ และม้า ซึ่งไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์จะแสดงอาการตัวสั่น เดินโซเซ หายใจเร็ว และตายเนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน

                               ปริมาณต่ำสุดของไนเตรทที่มีผลต่อสัตว์ คือ
                               สุกร          19-21 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม
                               แกะ          40-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม
                               โค กระบือ 88-110 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม

manopk:
ข้อมูลสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัวตายครับ ส่วนรูปถ้าเจอจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับพี่ ทางเหนือมีเยอะเลยเจ้าต้นไมยราพไร้หนาวเนี่ย  >:(
ท้องอืด (Bloat)
   
เป็นความผิดปกติของระบบย่อยอาหารในกระเพาะส่วนหน้า (กระเพาะหมักใหญ่) โดยแก๊สที่เกิดจากขบวนการย่อยถูกขับออกช้าหรือไม่ถูกขับออก ปริมาณแก๊สสะสมอยู่ในกระเพาะเป็นจำนวนมาก ทำให้กระเพาะหมักโป่งขยายใหญ่
สาเหตุ
1. โคกินอาหารข้นในปริมาณมากแต่ได้รับอาหารหยาบน้อย ทำให้กระเพาะเกิดความเป็นกรด (Ruminal Acidosis) อาหารไม่ถูกย่อยจึงเกิดแก๊สสะสมเป็นจำนวนมากในกระเพาะหมัก
2. มีวัตถุแปลกปลอมที่แข็งหรืออาหารบางชนิด เช่น ผลมะม่วง หมากกระโดน อุดตันบริเวณหลอดอาหาร (Esophagus) ทำให้แก๊สที่เกิดจากการหมักในกระเพาะไม่สามารถเรอออกทางปากตามปกติได้
3. โคได้รับสารเคมีบางอย่างในปริมาณมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่โคได้รับปุ๋ยยูเรียที่ใช้ในขบวนการหมักฟางในปริมาณมากเกินไป จะทำให้กระเพาะไม่ทำงานเนื่องจากเกิดภาวะความเป็นด่างในกระเพาะ (Ruminal Alkalosis)
4. โคกินพืชหรืออาหารสัตว์ที่มีไนเตรทหรือไซยาไนด์เข้าไปในปริมาณมาก ทำให้โคตายเนื่องจากภาวะเลือดไม่นำอ๊อกซิเจน (Tissue Anoxia) โดยโคจะแสดงอาการท้องอืดและตายอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างพืชที่มีสารไซยาไนด์ ได้แก่ ใบมันสำปะหลัง ส่วนสารไนเตรทมีในต้นไมยราพไร้หนาม
 
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ